• Επίσκεψη σε ΚΕΑ Βόλου Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 14:43

  Βόλος, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Ένωσης μας και ενημέρωση των συναδέλφων που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Βόλου . Βασικό αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε πρόσφατο συμβάν με στελέχη ΚΕΑ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ,κατά το οποίο αναδείχτηκε η σοβαρότητα του αντικείμενου εργασίας των στελεχών των Εδικών Δυνάμεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και οι ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίες κάτω από τις οποίες επιτελούν το έργου τους. Η ΄Ενωσή μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας του έργου που παράγουν τα στελέχη του ΚΕΑ Βόλου αναβαθμίζοντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την προσφορά του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή στην ευρύτερη περιοχή και δηλώνει παρούσα με κάθε μέσο που θα κριθεί αναγκαίο ,ώστε να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα των συναδέλφων ΚΕΑ που το αντικείμενο εργασίας είναι διπλά δύσκολο και επικίνδυνο. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 15:40

  Αλεξανδρούπολη, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Ένωση μας εξαντλώντας όλα τα μέσα που διαθέτει για την προβολή των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών στο Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. και βλέποντας την εξ' αυτής απαξίωση για την ακριτική ΘΡΑΚΗ σε όλο της το μεγαλείο, όσον αναφορά τόσο τον αποδεκατισμό των υφιστάμενων Υπηρεσιών, όσο και την εξ' αυτού αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής μας (έλεγχος μεταναστευτικών ροών, προστασία θαλασσίων συνόρων από παραβιάσεις της γείτονος χώρας, έγκαιρη επίβλεψη-εποπτεία όλης της ακτογραμμής, εξυπηρέτηση των διαμενόντων στην περιοχή πολιτών, κ.λ.π.) καλεί την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου καθώς και την Στρατιωτική ηγεσία του Αρχηγείου Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ όπως επισκεφτούν την ΘΡΑΚΗ για να διαπιστώσουν όλοι τους, ιδίοις όμασι, από κοντά τα προβλήματα που δημιούργησαν και τα άλλα τόσα που θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον. Η ΘΡΑΚΗ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος        Ο Γεν.Γραμματέας Ζησίδης Αθανάσιος          Σλανκίδης Βασίλειος

 • Ενστάσεις επί της διαδικασίας των μεταθέσεων Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 14:29

  Βόλος, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Την 23-09-2014 απεστάλησαν στις υπηρεσίες πίνακες με λίστες ονομάτων συναδέλφων από τους οποίους ζητούν να δηλώσουν τόπους επιλογής υπηρεσιών εντός των ορίων της ΠΕΔΙΛΣ που ανήκουν ,στις οποίες και θα επιθυμούσαν να τοποθετηθούν. Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος εκφράζει τις σοβαρές ενστάσεις της επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και συμπληρωθήκαν οι συγκεκριμένοι πίνακες, βάση των οποίων όπως φαίνεται θα γίνουν οι μεταθέσεις για το 2014. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ Μεταθέσεων 33/09 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 97/12 το Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92/14-4-2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις και το ΠΔ 81/2014 (Καλλικράτης ) στη διαδικασία μεταθέσεων υπόκεινται όσα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έχουν συμπληρώσει στις υπηρεσίες που υπηρετούν τον μέγιστο χρόνο παραμονής (8 ή 4 χρόνια) Ακόμη και στις περιπτώσεις των έκτακτων μεταθέσεων συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη . Στην προκειμένη περίπτωση όμως παρατηρούνται ότι στις συγκεκριμένες λίστες: α) από αυτούς που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο παραμονής έχουν συμπεριληφθεί συνάδελφοι που έχουν τα περισσότερα μόρια (σύμφωνα με τον πρόσφατο πίνακα μορίων ) ενώ έχουν εξαιρεθεί άλλοι με λιγότερα . β) απουσιάζουν τα ονόματα συναδέλφων που ΔΕΝ ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία που να τους εξαιρεί από τη διαδικασία των μεταθέσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η στοχοποίηση και των συναδέλφων που αναφέρονται στις λίστες αλλά και αυτών που θα έπρεπε να είναι και δεν αναφέρονται. Δημιουργείται σε όλους η αίσθηση της χωρίς αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ΄΄προβάτων επί σφαγής ΄΄ καθώς βάση της λίστας το συμβούλιο μεταθέσεων δεν θα έχει περιθώρια επιλογής μιας και όπως φαίνεται οι μεταθέσεις έχουν ήδη γίνει.... Προκειμένου λοιπόν να αποκατασταθεί η τάξη και να αποδειχθεί η δίκαιη και ορθή διαχείριση του προσωπικού χωρίς καμία υπόνοια για όσους αποφάσισαν και ενεπλάκησαν στην ανωτέρω διαδικασία, κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή στη διαδικασία μεταθέσεων (ανεξαρτήτου ένταξης σε κάποια ειδική κατηγορία ) όλων των στελεχών πού έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στις ΠΕΔΙΛΣ που παρουσιάζουν κενά αλλά και πλεονάζον προσωπικό . Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο Μεταθέσεων θα έχει την πληρέστερη δυνατή άποψη και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή όσων στελεχών χρειαστεί να μετακινηθούν ,ενισχύοντας ταυτόχρονα το ρόλο του Συνδικαλιστικού μας κινήματος με την ψήφο ΠΟΠΕΛΣ –ΠΕΑΛΣ στην δημοκρατικότερη διαδικασία μεταθέσεων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ . ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 • Νομικές ενέργειες σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 17:21

  Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 Συναδέλφισσες/οι Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση της Ελληνικής πολιτείας στις αποφάσεις του ΣτΕ, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος κατά τους νομικούς συμβούλους να απολέσουμε μέρος όσων μας οφείλονται. Αναγκαστικά θα διεκδικήσουμε και πάλι δικαστικά το ποσό το οποίο δεν θα μας καταβληθεί. Επειδή η απόφαση να κινηθεί νομικά (ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΗΣ) κάποιος είναι καθαρά προσωπική, όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την ένωση ή με νομικό δικής του επιλογής. Η ένωση μας βρίσκεται σε επικοινωνία με την ομοσπονδία αλλά και με τον νομικό σύμβουλο, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. Συνημμένα αποστέλλεται η επιστολή του νομικού μας συμβούλου, καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα. Για το Δ.Σ.     Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνιος   ΠΡΟΣ: Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας ΘΕΜΑ : Αγωγή αναδρομικών ΣΧΕΤ : Η αρ πρωτ. 78/2014 επιστολή Θεσσαλονίκη 22.09.2014 Στα πλαίσια της μακρόχρονης συνεργασίας του δικηγορικού γραφείου μας με την ΈΠΛΣΚΜ, σας γνωστοποιούμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε την δικαστική υπόθεσή σας με τις εξής συμφωνίες: 1. Τα μέλη σας δεν θα καταβάλουν καμία απολύτως αμοιβή για τη σύνταξή, κατάθεση, κοινοποίηση και εκδίκαση αγωγής. Η αμοιβή μας είναι 3% συν φπα επί του ποσού που θα εισπραχθεί (κεφάλαιο και τόκοι) και θα καταβληθεί μόνον εφόσον κερδηθεί η υπόθεση και πληρωθεί το ποσό στο κάθε δικαιούχο. 2. Τα μέλη σας επιβαρύνονται μόνον με το δικαστικό ένσημο, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1,0992% για το διεκδικούμενο ποσό και το οποίο θα καταβληθεί κατά τη συζήτηση της αγωγής (δηλαδή για κάθε 1.000 ευρώ το δικαστικό ένσημο είναι 10,992 ευρώ). 3. Το κάθε μέλος πρέπει να μας γνωστοποιήσει το ποσό που κρατήθηκε ανά μήνα και από πότε άρχισε να γίνεται αυτή η παρακράτηση. Καλό είναι να εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του Σώματος βεβαίωση για κάθε μέλος στην οποία να αναφέρεται από ποιο μήνα άρχισε η παρακράτηση και πόση είναι αυτή κατά μήνα. Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής αίτησης. Επειδή όμως, ενδέχεται να καθυστερήσει η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, συνιστάται σε κάθε μέλος να υπολογίσει, από τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα, το ποσό που παρακρατήθηκε με βάση το ν.4093/2012 και να συντάξει σχετικό πίνακα τον οποίο θα μας στείλει. Με τον τρόπο αυτό θα ασκήσουμε άμεσα την αγωγή και τη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. θα χρησιμοποιήσουμε στο Δικαστήριο. 4. Επισυνάπτονται συμφωνητικό εργολαβίας δίκης, εξουσιοδότηση και έντυπο στοιχείων.Για κάθε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας στα τηλέφωνα 2310 227.148, 243825 τις ώρες 12.00 – 17.00 ή στείλτε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lawyers-greece.gr Με εκτίμησηΓια τη δικηγορική εταιρίαΔημήτριος Γ. Τσαγκαλίδης

 • Άσκηση αγωγών για την διεκδίκηση των αναδρομικών μισθολογικών περικοπών Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 11:35

  Νάξος, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Ως ΕΠΛΣ Κυκλάδων θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας σχετικά με την άσκηση αγωγών για την διεκδίκηση των αναδρομικών περικοπών των μισθών δυνάμει του Ν. 4093/2012. Υπενθυμίζουμε ότι η ολομέλεια του ΣτΕ, τον περασμένο Ιανουάριο, έκρινε ομόφωνα ότι οι περικοπές των αποδοχών των ένστολων, που έγιναν αναδρομικά από την 01-08-2012, είναι αντισυνταγματικές και υποχρέωσε την Κυβέρνηση να καταβάλλει την διαφορά των αποδοχών, πράγμα που η Κυβέρνηση ΔΕΝ έπραξε. Για να διασφαλιστεί το σύνολο των οφειλομένων, μόνος τρόπος είναι η κατάθεση αγωγής. Η Ένωση μας θα συνεργαστεί με το Δικηγορικό Γραφείο Α.Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΤΗΛ:210-3800628, ΚΙΝ: 6978154814), που είναι και νομικός σύμβουλος μας. Όποιο μέλος της Ένωσης μας επιθυμεί να καταθέσει αγωγή με άλλο δικηγορικό γραφείο, ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι μπορεί να το πράξει. Η Ένωση μας θα βρίσκεται αδιάλειπτα στο πλευρό κάθε συναδέλφου. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ          ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Κατάθεση αγωγών για τις περικοπές των μισθών μας Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 12:09

  Αργοστόλι, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σε συνέχεια της απόφασης του Σ.Τ.Ε., με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών μας που έγιναν την 31-07-2012, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, επιλογή της κυβέρνησης θα είναι να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση αποκαθιστώντας τους μισθούς μας και επιστρέφοντας αναδρομικά ως ένα ποσοστό και όχι επαναφέροντας τους στα επίπεδα προ των περικοπών του 2012. Σύμφωνα με απόψεις νομικών, η ερμηνεία αυτή της κυβέρνησης στην απόφαση του Σ.Τ.Ε. δεν είναι σωστή και σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής υπάρχουν πιθανότητες για δικαίωση και διεκδίκηση του υπολοίπου των χρημάτων που τυχόν δεν θα καταβληθούν. Η ανωτέρω δικαστική διεκδίκηση δεν μπορεί να γίνει συλλογικά καθώς υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται με το βασικό μισθό, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή του κατάσταση του καθενός κ.λ.π. . Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε συνάδελφος να σταθμίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει εάν είναι προς το συμφέρον του να καταθέσει σχετική αγωγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου. Σας επισημαίνουμε ότι τυχόν δικαίωση συναδέλφων που θα ασκήσουν προσφυγή δεν συνεπάγεται και δικαίωση των υπολοίπων. Επίσης, σας επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις νομικές πληροφορίες που δημοσιεύονται, η τυχόν σχετική αγωγή έχει μεγαλύτερες πιθανότητες ευδοκίμησης, αν κατατεθεί πριν την ενδεχόμενη δυσμενή νομοθετική ρύθμιση, αφού κατά τον τρόπο αυτό θα έχει δημιουργηθεί εκκρεμοδικία, στην οποία δεν επιτρέπεται νομίμως να επέμβει ο νομοθέτης. Καλούμε τους συναδέλφους μας να ενημερωθούν από νομικούς που εμπιστεύονται καθώς και από τις σχετικές δημοσιεύσεις της ΠΟΕΠΛΣ (http://www.neaplefsi.gr/02,19,3457,00.aspx & http://www.neaplefsi.gr/02,19,3459,00.aspx ) και εν συνεχεία να αποφασίσουν αν θα προβούν σε κατάθεση αγωγής, ερχόμενοι σε αυτή την περίπτωση προσωπικά σε επαφή με δικηγορικά γραφεία επιλογής τους που μπορούν να αναλάβουν σχετικές υποθέσεις. Για το Δ.Σ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΠ.    ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΓΕΡ.

 • Ανακοίνωση ΕΠΛΣ ΒΔ Ελλάδος για τα οδοιπορικά Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 17:23

  Ηγουμενίτσα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Β.Δ Ελλάδος συντάσσεται πλήρως με τις παρατηρήσεις της ανακοίνωσης της Ε.Π.Λ.Σ. Νοτίου Πελοποννήσου με Αρθ.Πρωτ .39/2014 που εξέδωσε στις 18-09-2014 με θέμα τα οδοιπορικά των Στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Σαν τρίτη σε μέγεθος Ένωση και ως μέλος της Ομοσπονδίας ζητάμε και εμείς με τη σειρά μας την απόσυρση των δυο προτάσεων από τη ΠΟΕΠΛΣ για τα άρθρα 5 και 10 που αφορούν τα έξοδα εγκατάστασης και διανυκτέρευσης των στελεχών. Οι ανάγκες των στελεχών όταν μετατίθενται ή όταν πραγματοποιούν μια διανυκτέρευση είναι οι ίδιες και δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Ένας διαχωρισμός που ισχύει σήμερα και ελπίζουμε να εξαλειφθεί στο μέλλον, σε αντιδιαστολή με αυτά που προτείνουν για τα σχετικά άρθρα με τη κοινή τους ανακοίνωση ΠΟΕΠΛΣ και ΠΕΑΛΣ. Σαν Ένωση αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή γιατί έχουμε μελή του Δ.Σ και αντιπροσώπους όλων των βαθμίδων (ΑΞ-ΥΞ-Λ/Φ) και διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας ότι θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν προ μηνών στις αρχαιρεσίες της Ένωσης, με αγώνα, προασπίζοντας τα συμφέροντα ΟΛΩΝ των μελών ανεξαιρέτως βαθμού. Τέλος ζητάμε από το προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ να μας κοινοποιεί ανάλογα σχεδία Προεδρικών Διαταγμάτων στο μέλλον, ώστε να καταθέτουμε και εμείς την άποψη μας όπως έχουμε κάνει εδώ και καιρό για το ασφαλιστικό που πρόσφατα υιοθέτησε η ΠΟΕΠΛΣ και με καθυστέρηση. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ               ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • Επίσκεψη Δ.Σ. ΕΠΛΣΚΙ στον νέο Διοικητή της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 13:38

  Αργοστόλι, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Την Πέμπτη 18/09/2014 το Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς & Ιθάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων προκειμένου να καλωσορίσει τον νέο Διοικητή της σχολής Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη. Ο κ. Βασιλόπουλος μετατέθηκε στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών και είναι ένας έμπειρος Αξιωματικός, καθώς έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια, σε περιφερειακές μάχιμες Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά την επίσκεψη μας συζητήθηκε, μεταξύ των άλλων, το έντονο πρόβλημα της υπο-στελέχωσης στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων καθώς εκεί υπηρετούν συνολικά μόλις έξι συνάδελφοι μας, λιγότεροι ακόμα και από την οργανική σύνθεση των 8 στελεχών που προβλέπει η νέα κατανομή του προσωπικού. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων, που γίνονται με δωρεά του Ευγενίδιου ιδρύματος, έχουν προχωρήσει σημαντικά και ευελπιστούμε σύντομα η σχολή Εμποροπλοιάρχων στο Αργοστόλι να ξαναγίνει ένα στολίδι για την περιοχή μας και υπό την Διοίκηση του κου ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ να αναδειχτεί σε φάρο της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παράλληλα με το καλωσόρισμα του νέου διοικητή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, εκ μέρους του προσωπικού, τον απερχόμενο Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΙΦΤΙΚΙΔΗ Παύλο, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι κατά την περίοδο της διοίκησης του αντιμετώπισε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που προκλήθηκαν από τον σεισμό που έπληξε το νησί μας, κατάφερε να φέρει σε πέρας την αποστολή του με επιτυχία, διατηρώντας παράλληλα άριστες σχέσεις με το σύνολο του προσωπικού. Για το Δ.Σ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΣΠ.    ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΓΕΡ.

 • Οδοιπορικά Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2014 17:11

  Καλαμάτα, 18 Σεπτεμβρίου 2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εκφράζει την επιμέρους διαφωνία της με την κοινή ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ και ΠΕΑΛΣ για τις τελικές προτάσεις, για το Π.Δ. περί οδοιπορικών στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εκφράζουμε τη διαφωνία μας για τις προτάσεις που έχουν γίνει σε δυο άρθρα1) Για το άρθρο 5 Έξοδα εγκατάστασης:Τα έξοδα εγκατάστασης καθορίζονται στα δύο τρίτα (2/3) των συντάξιμων αποδοχών...... 2) Άρθρο 10 Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης : Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, ορίζεται.... Ζητάμε την άμεση απόσυρση των δυο αυτών προτάσεων από τη ΠΟΕΠΛΣ γιατί προάγουν την άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των στελεχών, αφού το ποσό που θα δικαιούται ο χαμηλόβαθμος για τα έξοδα εγκατάστασης και διανυκτέρευσης θα είναι χαμηλότερο από ένα πιο υψηλόβαθμο στέλεχος. Αυτή η κατάσταση ισχύει σήμερα και περιμέναμε οι προτάσεις να ήταν στη λογική ότι πρέπει να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση για όλα τα στελέχη . Η ομοσπονδία μας δεν πρέπει να προάγει λογικές που χωρίζουν τα στελέχη σε πατρικίους και πληβείους καθώς εκφράζει και αντιπροσωπεύει τα στελέχη όλων των βαθμίδων.Αποτελείται από μέλη-ενώσεις που λειτουργούν σύμφωνα με το καταστατικό της και έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ας προνοήσει η ΠΟΕΠΛΣ πρώτα να συνεργαστεί πιο στενά με τα μέλη-ενώσεις της και ύστερα να απευθυνθεί σε άλλες ενώσεις. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

 • Επίσκεψη στο Λ/Χ Γυθείου από την ΕΠΛΣ Νοτίου Πελοποννήσου Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2014 13:17

  Καλαμάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στην προσπάθεια της για πιο άμεση επαφή με τα Μέλη της πραγματοποίησε με το Προεδρείο της επίσκεψη την Τετάρτη 17-09-2014 στην Λιμενική Αρχή Γυθείου, προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις τελευταίες εξελίξεις και να καταγράψει τα τοπικά προβλήματα. Μεταξύ των συναδέλφων κυριάρχησε ο προβληματισμός για το γόρδιο δεσμό των υγειονομικών που μέχρι και σήμερα εξακολουθεί και δημιουργεί έντονα προβλήματα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό του κάθε στελέχους, αφού καταβάλει το σύνολο της δαπάνης και περιμένει την αποπληρωμή από την υπηρεσία όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Επίσης ο προβληματισμός όλων των μελών μας κορυφώνεται με τα Π.Δ. που έχουν εξαγγελθεί και κανείς μας δεν γνωρίζει σε ποια κατεύθυνση κινούνται (οδοιπορικών-μεταθέσεων–ιεραρχίας προαγωγών-πειθαρχικού-αδειών κλπ). Δεν μπορεί να αποφασίζουν κάποιοι για εμάς χωρίς εμάς. Η ΕΝΩΣΗ ευχαριστεί τους συναδέλφους για την μεγάλη συμμετοχή και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα στελέχη καθώς και τη δημιουργία των συνθηκών για να έχουμε ένα σύγχρονο ΣΩΜΑ που θα υπηρετεί και τον τελευταίο δοκιμαζόμενο Έλληνα πολίτη. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

 

ΕΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΛΕΥΣΗ
Η "Νέα Πλεύση" έγινε διαδικτυακή!
www.neaplefsi.gr

Το κανάλι της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.ανακοινώσεις δραστηριότητες δημοσιεύματα κοινοβουλευτικά

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Δυτικής Κρήτης
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. - Δυτικής Κρήτης -


Δυτικής Κρήτης

ΕΠΛΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνάντηση με Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων και με Διοικητή Α' Λ/Τ Χανίων

Χανιά, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Tην Παρασκευή 12/09/2014 το Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων Πλωτάρχη Λ.Σ. ΟΡΦΑΝΟ Ιωάννη στα πλαίσια της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων του.

Η συζήτηση μας επικεντρώθηκε στο θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου κτιρίου (εντός λιμένα Σούδας – Τελωνείο) το οποίο βρίσκεται στο φυσικό του χώρο αρμοδιότητας και δεν επιβαρύνει οικονομικά το Δημόσιο, διότι το παρόν κτήριο αφενός δεν πληροί τις προδιαγραφές για να στεγασθεί μια κεντρική Υπηρεσία όπως είναι το Κ.Λ. Χανίων που αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένο σε τρία (03) διαφορετικά κτήρια και αφετέρου να σταματήσει η ταλαιπωρία που υφίστανται πολίτες και εργαζόμενοι.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων δήλωσε αρωγός στις προσπάθειές μας και μας επιβεβαίωσε ότι όλες οι ενέργειες του είναι να εξευρεθεί η καταλληλότερη λύση για την στέγαση του Κ.Λ. Χανίων.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα συνάντηση με τον Διοικητή Α΄ Λ/Τ Χανίων Πλωτάρχη Λ.Σ. ΒΑΛΥΡΑΚΗ Εμμανουήλ ο οποίος μας έθεσε το μεγάλο πρόβλημα της μειωμένης Οργανικής σύνθεσης που έχει το Α΄ Λ/Τ Χανίων οκτώ (08) άτομα με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του χωρίς την ενίσχυση με προσωπικό.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Παράδοση - Παραλαβή Κ.Λ. Χανίων

Χανιά, 14 Αυγούστου 2014

Εχθές 13-08-2014 πραγματοποιήθηκε μία λιτή και με μεγάλη συγκίνηση τελετή παράδοσης - παραλαβης του Κ.Λ. Χανίων. Ο απερχόμενος Λιμενάρχης Χανίων Αντ/ρχος Λ.Σ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ Διογένης παρέδωσε την σκυτάλη στον νέο Λιμενάρχη Πλωτάρχη Λ.Σ. ΟΡΦΑΝΟ Ιωάννη.

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης εύχεται στον απερχόμενο Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων υγεία και ότι καλύτερο σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, ενώ στον νέο Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Κάλεσμα σε ένστολη διαμαρτυρία

Χανιά, 01 Αυγούστου 2014

ΕΠΛΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Δ. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ), ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Π.Λ.Σ.Δ.Κ. ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΘΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6974141840 ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Ένστολη κινητοποίηση

Χανιά, 31 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ

Μετά την αφαίμαξη των μισθών μας και την προσβλητική – απειλητική αντιμετώπιση μας αναφορικά με την απόφαση του Σ.Τ.Ε. ήρθε η ώρα να βάλουν το χέρι τους ακόμα πιο βαθιά στις τσέπες μας και να λεηλατήσουν τα ταμεία μας που δημιουργήθηκαν από το υστέρημα μας, τους κόπους μας, τον ιδρώτα μας, τις θυσίες μας.

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όχι για την διάσωση των ταμείων μας αλλά για την κατεδάφιση τους.

Ουδείς από τους Κυβερνώντες δύναται να ερμηνεύσει και να διευκρινίσει τα περί ρήτρας διασφάλισης του αξιόμαχου του Σώματος, καθώς η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από κατάθεση του εν λόγω Νομοσχεδίου στη Βουλή.

Απαιτούμε από τη συγκηβέρνηση την άμεση απόσυρση των διατάξεων του Σ/Ν που μας αφορούν καθώς μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Μετά από αυτές τις εξελίξεις είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε δυναμικά στο νέο εμπαιγμό που υφιστάμεθα με ένστολη κινητοποίηση την ερχόμενη εβδομάδα κατά την διάρκεια συζήτησης του Νομοσχέδιου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα αναγγελθεί σήμερα μετά την έκτακτη σύσκεψη των Προεδρείων των Ομοσπονδιών Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Μεταστέγαση Κ.Λ. Χανίων-Ανοιχτό Δ.Σ. ΕΠΛΣ Δ.Κρήτης

Χανιά, 24 Ιουλίου, 2014

1. Σας ενημερώνουμε ότι την 23 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε Ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα τη Μεταστέγαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου και την κατάργηση του Λ/Σ Γεωργιούπολης.

2. Στα μέλη μας θέσαμε υπόψη ότι μας βρίσκει αντίθετους η μεταστέγαση είτε αρχικά είτε σε μόνιμη βάση, όπως λένε οι πληροφορίες, ορισμένων γραφείων του Κ.Λ. Χανίων στο Ά Λ/Τ Σούδας εν μέσω μάλιστα καλοκαιρινής περιόδου που επιβαρύνει σημαντικά και ως το δυσμενέστερο η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η Υπηρεσιακή καθημερινότητα των στελεχών. Επιπρόσθετα τονίσαμε ότι η επιλογή κατάλληλου κτιρίου που θα στεγασθεί το Κ.Λ. Χανίων (εντός λιμένα Σούδας) πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα των Αρμοδίων και αν για αυτό απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της 29/08/2014 που ορίζει ο Νόμος.

3. Τέλος για άλλη μια φορά επισημαίνουμε την αναγκαιότητα ίδρυσης Λιμενικού Φυλακίου στο υπάρχον κτίριο που στεγάζεται ο υπό κατάργηση Λιμενικός Σταθμός Γεωργιούπολης.

4. Διατυπώνουμε προς κάθε κατεύθυνση η ΕΠΛΣΔΚ δεν διαπραγματεύεται ενέργειες που οδηγούν στην περαιτέρω απαξίωση της Υπηρεσίας και των στελεχών Λ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 


 

Συγχαρητήρια στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Χανιά, 04 Απριλίου 2014

Η Ένωση προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης (ΕΠΛΣΔ.ΚΡΗΤΗΣ) συγχαίρει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την συνδρομή τους στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διάσωσης 345 μεταναστών ΝοτιοΔυτικά της Κρήτης.
 
Μια τέτοια μεγέθους επιχείρηση, διάσωσης-υποδοχής-φύλαξης αναδεικνύει τον υψηλό επαγγελματισμό των στελεχών και επιβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δημιουργία ιστολογίου

Χανιά, 24 Μαρτίου 2014

Από σήμερα έχει τεθεί σε λειτουργία το BLOG της Ένωσής μας το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε στην διεύθυνση www.eplsdk.blogspot.com. Με την ανωτέρω ενέργεια δίνεται η δυνατότητα στα μέλη μας και όχι μόνο να ενημερώνονται για τη συνδικαλιστική μας δράση, τα Λιμενικά δρώμενα αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο νέο email της Ένωσης μας eplsdk@gmail.com τόσο όσο αφορά την Ένωση όσο και τυχόν θέματα τα οποία επιθυμείται να δημοσιεύσουμε στο BLOG μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Συνάντηση με Διοικητή ΑΕΝ/Κρήτης, Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων και προσωπικό Κ.Λ. Χανίων

Χανιά, 08 Μαρτίου 2014

Σας γνωρίζουμε ότι στης 07-03-2014 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσής μας, συναντήθηκε αρχικά με τον Διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης Αντ/ρχο Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΚΟ Σπυρίδων, εν συνεχεία με τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων Αντ/ρχο Λ.Σ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Διογένη και με το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν θέματα προς συζήτηση που απασχολούν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τόσο σε γενικό πλαίσιο που αφορούν τις επικείμενες αναμορφώσεις – τροποποιήσεις της Νομοθεσίας για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή όσο και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοι σε τοπικό επίπεδο.

Οι συζητήσεις κύλησαν σε ευχάριστο κλίμα και οι απόψεις της Ένωσής μας τους βρίσκουν σύμφωνους, οι οποίοι και μας δήλωσαν ότι θα είναι συμπαραστάτες για την προώθηση των ζητημάτων μας.

Επίσης κατά την διάρκεια της συνάντησης μας με τον Διοικητή της ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ που τυγχάνει να είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΑΛΣ του απονεμήθηκε ο θυρεός της Ένωσης μας για την Συνδικαλιστική του δράση.

Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και αρκετή υπομονή στους Συναδέλφους μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Αρχαιρεσίες Ε.Π.Λ.Σ. Δυτικής Κρήτης

Χανιά, 27 Φεβρουαρίου 2014

Διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης από 17 έως 23 Φεβρουαρίου 2014. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκλέχθησαν κατά σειρά οι παρακάτω:

Επί συνόλου 185 μελών ψήφισαν 161. Έγκυρα 161. Έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          76 ΨΗΦΟΙ

2. ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                       76 ΨΗΦΟΙ

3. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος                 67 ΨΗΦΟΙ

4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               62 ΨΗΦΟΙ

5. ΡΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                       57 ΨΗΦΟΙ

6. ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             56 ΨΗΦΟΙ

7. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ                             53 ΨΗΦΟΙ                              

    

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

1. ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          78 ΨΗΦΟΙ

2. ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         58 ΨΗΦΟΙ

3. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος                 57 ΨΗΦΟΙ

4. ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             54 ΨΗΦΟΙ

5. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 52 ΨΗΦΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                   78 ΨΗΦΟΙ

2. ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        77 ΨΗΦΟΙ

3. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         63 ΨΗΦΟΙ 

Στη συνέχεια την 27/02/2014 συνεδρίασε το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. για να αναδείξει το νέο Προεδρείο της Ένωσής μας. Εκλέχθησαν ομόφωνα και για τη θέση του Γεν. Γραμματέα διενεργήθηκε Μυστική Ψηφοφορία (5-2):

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     :ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         : ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         : ΡΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          :ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΤΑΜΙΑΣ                           : ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            

6. ΜΕΛΟΣ                            : ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7. ΜΕΛΟΣ                            : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους για την συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, δίνοντάς μας δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας. Επίσης θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκείμενου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΕΠΛΣ Δυτικής Κρήτης - Δυναμική παρουσία στην διαμαρτυρία

ΧΑΝΙΑ 20 Σεπτεμβρίου  2013   
                        
Το Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ΔΡΙΒΑΚΟ Γεώργιο και όλους τους συναδέλφους Λιμενικούς του Νομού Χανίων και απ΄ όλη την Κρήτη για την συμμετοχή τους και το δυναμικό αγωνιστικό παρόν που έδωσαν στην ένστολη Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 στα Χανιά.

Όλοι μαζί ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ των Σωμάτων Ασφαλείας της Κρήτης, δηλώσαμε κατηγορηματικά με μια φωνή ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον στα έξοδα μιας αξιοπρεπούς ζωής παρά την βαριά και επικίνδυνη πέραν του ωραρίου εργασία μας, καθώς και να παρέχουμε σωστές Υπηρεσίες προς τον πολίτη  με δεδομένο ότι πλην της μείωσης των αποδοχών μας περιορίστηκαν δραστικά και οι στοιχειώδεις Υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες.

Η  συγκεκριμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν αποτέλεσμα μιας πραγματικής αγανάκτησης και αποτελεί μορφή αντίδρασης στα πρωτόγνωρα για τις ημέρες μας βιώματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΚΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


«ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος» Σελίδα 1 από 3


Γίνε μέλος
Γίνε ΜέλοςΓια να συμπληρώσετε την φόρμα αίτησης μέλους,
πατήστε εδώ...Για πρώτη φορά όλη η νομοθεσία
του Λ.Σ. μ'ένα

Newsletter


Εισάγετε εδώ το e-mail σας αν θέλετε να καταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας.